ROMANUL MEMORIEI ÎN POSTCOMUNISM 

SUBGENURI, GENERAȚII, REȚELE TRANSNAȚIONALE

Proiectul MEMORO furnizează prima cercetare sistematică, calitativă și cantitativă, a romanului memoriei din câmpul literar românesc de după 1989, folosind teorii și metodologii recente din câmpul studiilor literare (analiză cantitativă, formalism literar, world literature studies) și al studiilor despre memorie. Cercetarea are și o dimensiune teoretică și comparativă, vizând definirea și analiza acestui gen nu doar în contextul românesc postcomunist, ci și în context mondial, folosind ca termen al comparației romane ale memoriei din Europa Central-Estică, dar și din alte literaturi naționale (romanul spaniol post-franchist) sau din spațiul postcolonial. Noțiunea însăși de „roman al memoriei” este pentru prima oară minuțios definită și solid exemplificată, pe baza unui corpus de 100 de romane, în context post-comunist. MEMORO contribuie astfel la progresul științific printr-un model scalar, impactul său având la bază dialectica național–global: transferul de teorie și „localizarea” acesteia va face romanul memoriei din România relevant internațional, prin completarea tabloului global cu un studiu de caz absent, până acum, din bibliografia genului, încurajând astfel noi abordări comparative transnaționale.